Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”.
08/09/2021 2:53:PM
Với mục đích hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) (04/10/2002 - 04/10/2021), nhằm khơi dậy khí thế thi đua, nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, NHCSXH huyện đã triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”.

Đối tượng tham gia là cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống NHCSXH; cán bộ, hội viên, đội viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp.

Thời gian cuộc thi tổ chức 3 kỳ, trong 03 tuần, bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến ngày 24/9/2021, cụ thể:

- Kỳ 1: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021.

- Kỳ 2: Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021.

- Kỳ 3: Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021.

Hình thức thi:

- Tổ chức trực tuyến trên hệ thống mạng.

- Thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng.

- Truy cập vào trang Website của NHCSXH.

Pham vi thi:

- Đối với cán bộ NHCSXH: Thi đầy đủ các nội dung.

- Đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp: Thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 càa Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác phổ biến, chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực nghiên cứu, hưởng ứng tham gia để đạt kết quả cao.

Thông qua Cuộc thi này, giúp các cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH cũng như các cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường sự hiểu biết đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.647.823
Truy cập hiện tại 20 khách