Tìm kiếm tin tức
Thực hiện đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để phục vụ người dân tốt hơn
 28/05/2021 4:09:PM

Sáng ngày 26/5/2021, đồng chí Trần Văn Minh Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính huyện chủ trì buổi làm việc soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các ngành chuyên môn cấp huyện và chuyên viên có liên quan.

Theo Báo cáo của Tổ giúp việc CCHC huyện, từ đầu năm đến nay, các ngành đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện 16/26 hoạt động, đạt 61,5% với 07 nhiệm vụ cụ thể: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác chỉ đạo điều hành; chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân đạt trên 95%; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi tham gia giải quyết TTHC, từ ngày 01/01/2021 đến 15/5/2021, số hồ sơ thực hiện mức độ 3, 4 hơn 1423 hồ sơ, so với tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt 38.71%; hồ sơ thực hiện dịch vụ bưu chính công ích là 182 hồ sơ; thực hiện công khai, minh bạch, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện.. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế tồn tại tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn cao, công tác tuyên truyền CCHC chưa đạt so với cùng kỳ. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tham gia quy trình xử lý, giải quyết hồ sơ chưa kịp thời; vẫn còn một bộ phận chuyên viên chưa tuân thủ đúng quy trình tham mưu xử lý hồ sơ, dẫn đến người dân còn phản ánh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân đánh giá, quá trình thực hiện CCHC thời gian qua luôn gắn với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của huyện nhà; đồng chí nhấn mạnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phải bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ để triển khai thực hiện, hoàn thành và đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, cần sớm khắc phục những hạn chế tồn tại được chỉ ra trong thời gian qua, đặc biệt, tăng cường theo dõi, giám sát các bộ phận liên quan để nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn, phấn đấu đến cuối năm đạt trên 95% theo Mục tiêu chất lượng đề ra; tuân thủ đúng quy trình giải quyết hồ sơ, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải đồng bộ…

Trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; phối hợp triển khai các dịch vụ thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt, dịch vụ ..; nghiêm túc thực hiện quy trình liên thông hồ sơ 3 cấp và quy trình giải quyết TTHC đã xây dựng; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và đưa vào đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng nếu trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc để chậm trễ thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Chương trình CCHC của huyện, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước trong tình hình hiện nay./.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.014.119
Truy cập hiện tại 1.156 khách