Tìm kiếm tin tức

Triển khai dự án 513 về "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"
 03/10/2017 11:37:AM
Chiều ngày 28.9, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Phú Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai dự án 513 về “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã hướng dẫn các chuyên đề về quy trình, thủ tục thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513; hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính trên đất liền, trên biển, đảo và sông suối, kênh rạch và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; hướng dẫn giải quyết các tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính; hướng dẫn lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán kinh tế thực hiện Dự án.

Các trình tự giải quyết những khu vực không thống nhất, bất cập liên quan đến địa giới hành chính; hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Triển khai thực hiện dự án 513 về “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” nhằm xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ các tỉnh; các huyện, thành phố; các phường, xã trên đất liền và hải đảo. Xây dựng bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp bảo đảm tính khoa học, chính xác về pháp lý, làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính. Mặt khác, để giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp do lịch sử để lại và những phát sinh mới từ những sai sót trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trước đây; xác định rõ phạm vi quản lý theo địa giới hành chính các cấp đối với bãi bồi, cửa sông, bãi cạn, bãi ngầm…trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, việc hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ, bản đồ sẽ mang lại những lợi ích quan trọng, góp phần trong việc quản lý hành chính tại các địa phương nói riêng và công tác quản lý địa giới hành chính của tỉnh nói chung.

Công Tuyển (Đài PTTH)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.776.813
Truy cập hiện tại 17 khách