Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.206.689
Truy cập hiện tại 372 khách
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 10/10/2017, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2435/UBND-VX về việc thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017-2018
 Ngày 15/9/2017, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND về tổ chức Tết Trung thu năm 2017.
Ngày 14/9/2017, UBND huyện ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; theo đó, UBND huyện yêu cầu:
Ngày 22/8/2017, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày 22/8/2017, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1958/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn huyện năm 2017 
Ngày 21 tháng 8 năm 2017, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1934/UBND-CCHC về việc đẩy mạnh thực hiên  kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc tham dự các phiên họp, cuộc họp do UBND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
Ngày 20/7/2017, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện
Ngày 21/7/2017, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn 
Các tin khác
Xem theo ngày