Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 2029 /KH-UBND về kiểm tra an toàn công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các điểm vui chơi giải trí trên cao, sông, suối, thác nước, bãi biển,... trên địa bàn huyện Phú Lộc
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định  số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018  quy định danh mục các chất ma túy và tiền chất.
Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn só 993 /SGTVT-AT&QLGTvề việc triển khai Thông tư 23/2018/TT-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.
Ngày 07 tháng 6 năm 2018, UBND huyện Phú Lộc ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018
Ngày 06 tháng 6 năm 2018, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành kế hoạch về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018
Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc đã ban hành Công văn số 1772/UBND-NC về việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV
Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 1722/KH-UBND về việc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2018
Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 1723 /KH-UBND về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2018
Các tin khác
Xem theo ngày