Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của huyện Phú Lộc
 29/08/2017 4:47:PM

Ngày 22/8/2017, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

     Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần  tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin); phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020.

      Theo đó, cần phải tập trung thực hiện 05 mục tiêu cụ thể, đó là: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện từ 10,51% (theo kết quả tổng điều tra cuối năm 2015 xuống còn dưới 4,85% vào cuối năm 2020); bình quân giảm 1.13%/năm (năm 2016 giảm 1,57%, năm 2017 giảm 1,39%, năm 2018 giảm 1,09%, năm 2019 giảm 0,87%, năm 2020 giảm 0,75%); phấn đấu trên 57% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển  thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (4/7 xã); cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên 1.5 lần so với cuối năm 2015; đảm bảo 100% người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại thôn, xã đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy đinh; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng.

      Để thực hiện đạt Kế hoạch đề ra, UBND huyện đã giao trách nhiệm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và các hoạt động liên quan khác.

     Giao trách nhiệm Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng các mô hình sinh kế và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia. Xây dựng các mô hình khuyến nông-lâm-ngư và tập huấn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo,...

     Giao trách nhiệm Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp các ban, ngành liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Giao trách nhiệm Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất đối với hộ nghèo, người nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn,…

   Giao trách nhiệm Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động tham mưu và phối hợp với các ngành hữu quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chương trình đầu tư và các chính sách an sinh xã hội.

   Giao trách nhiệm Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tham mưu cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC ở những vùng đặc biệt khó khăn; thường xuyên rà soát, hoàn thiện các tiêu chí khen thưởng đối với hộ nghèo, xã, thôn có thành tích trong công tác giảm giảm nghèo bền vững. Phối hợp tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020.

   Giao trách nhiệm Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, rà soát hồ sơ, tổng hợp đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ về miễn giảm học phí, chi phí học tập, chế độ ăn trưa, chế độ khuyết tật cho học sinh từ bậc Mầm non đến THCS trên địa bàn huyện là con các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh nghèo; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất theo thứ tự ưu tiên cho các trường, lớp trong lộ trình của Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện và các chương trình có liên quan khác. Chủ trì tham mưu UBND huyện các giải pháp liên quan nhằm thực hiện giảm thiểu tỷ lệ thiếu hụt về “giáo dục” cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với hai tiêu chí được xác định là “trình độ giáo dục của người lớn” và “tình trạng đi học của trẻ em”.

     Giao trách nhiệm Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người cận nghèo để nâng cao nhận thức về Pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo, người cận nghèo.

     Giao trách nhiệm Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện chính sách đưa văn hoá về cơ sở, ưu tiên hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận văn hoá, thông tin, nhất là ở các địa bàn ĐBKK.

    Giao trách nhiệm Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo trong khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thực hiện tốt các chính sách liên quan.

   Giao trách nhiệm Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện chính sách tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất đa dạng sinh kế nhằm khắc phục, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Tăng cường hướng dẫn, giám sát việc sử dụng vốn vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo có hiệu quả.

    Giao trách nhiệm UBND các xã, thị trấn: Căn cứ các chỉ số về mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin) để xây dựng giải pháp và lộ trình giải quyết các mức độ thiếu hụt nhằm tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ trên; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với việc giảm nghèo ở từng địa phương; tăng cường công tác lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn; tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch giảm nghèo và các giải pháp thực hiện giảm nghèo giai đoạn và hàng năm nhằm trợ giúp số hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo để tập trung đầu tư, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họ vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo.

    UBND huyện cũng đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội, Đoàn thể của huyện: Phát huy vai trò của UBMTTQ với các tổ chức thành viên, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ để người nghèo vươn lên thoát nghèo và các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước phục vụ công tác giảm nghèo như: vận động sự tài trợ của các tổ chức quốc tế, quỹ “Vì người nghèo”; vận động các tổ chức, cá nhân có tiềm lực để hỗ trợ kết nghĩa giúp đỡ các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao./.

 

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày