Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Lộc Bổn, Lộc Điền
16/07/2020 5:35:PM
Ngày 15/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của huyện do đồng chí Trần Văn Minh Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2020 tại xã Lộc Bổn, Lộc Điền.

Qua kiểm tra, các xã đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC, thực hiện tốt quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; đã tổ chức niêm yết công khai, đúng quy định các TTHC thuộc thẩm quyền và địa chỉ phản ánh kiến nghị tại trụ sở và trên Trang Thông tin điện tử của địa phương. Đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong 6 tháng đầu năm chưa phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến.

Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 13/7/2020, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộc Bổn đã tiếp nhận 2.616 hồ sơ, trả đúng hạn 2.419 hồ sơ chiếm 96,2%, trễ hạn 95 hồ sơ chiếm 3,8%; tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả xã Lộc Điền đã tiếp nhận 2.700 hồ sơ, trả đúng hạn 2.423 hồ sơ chiếm 93,8%, trễ hạn 161 hồ sơ chiếm 6,2%

Các xã đã thực hiện việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; công chức cấp xã được bố trí và làm việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề nghị các xã Lộc Bổn, Lộc Điền tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, bám sát các tiêu chí CCHC theo Quyết định 3130 của UBND tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của địa phương, công khai minh bạch các TTHC; thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa trong thực thi công vụ, đặc biệt là bộ phận tham mưu, giúp việc. CBCCVC chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền đến CBCCVC, doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tạo điều kiện thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết các TTHC.

Tại buổi kiểm tra, các xã Lộc Bổn, Lộc Điền kiến nghị: UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn công tác CCHC, ISO, kiểm soát TTHC cho đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.678 khách