Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Cục thống kê tỉnh công bố số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020
03/07/2020 5:34:PM
Sáng ngày 30/6, Cục thống kê tỉnh đã tổ chức buổi họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Theo số liệu công bố tại hội nghị, do tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt mức thấp, chỉ tăng 0,38% (trong đó khu vực dịch vụ tăng trưởng - 2,26%).

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 0,38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,61% (đóng góp 1,07 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung), riêng công nghiệp tăng 3,44%, khu vực dịch vụ giảm 2,26%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 0,84% (đóng góp 0,11 điểm phần trăm). Về cơ cấu kinh tế, 6 tháng đầu năm 2020, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,54%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 30,56%; khu vực dịch vụ chiếm 48,75%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,15%.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.826,2 tỷ đồng bằng 50,3% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt 3.618,7 tỷ đồng, bằng 51,07% dự toán. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 4.711,9 tỷ đồng, bằng 39,36% dự toán; trong đó chi cho đầu tư phát triển 1.127,1 tỷ đồng, bằng 26,47% dự toán.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 có xu hưởng giảm (riêng giá thịt lợn tăng cao, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi, đàn lợn tái đàn chưa đáp ứng như cầu thị trường). Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 6/2020 tăng 0,28% so với tháng trước, giảm 1,35% so với tháng 12 năm trước.  

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 20.268.2 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 16.499,8 tỷ đồng, tăng 2,06%; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.430 tỷ đồng, giảm 30,96%; du lịch lữ hành đạt 38,9 tỷ đồng, giảm 59,93%...

Về đầu tư phát triển, tổng vốn thực hiện theo giá hiện hành trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 10.870 tỷ đồng bằng 40,26% kế hoạch/năm, tăng 9,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 2.917 tỷ đồng, bằng 43,7% kế hoạch; vốn do địa phương quản lý 7.953 tỷ đồng, bằng 39,195 kế hoạch. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 04 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới với tổng vốn đăng ký 15,41 triệu USD.  

Một số lĩnh vực xã hội cũng có tác động lớn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; trong đó, lĩnh vực việc làm chỉ giải quyết việc làm mới cho 2.067 lao động, bằng 13,3% kế hoạch...

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, theo dự báo thì khả năng dịch bệnh Covid-19 không còn diễn biến và lây lan trong phạm vi cả nước nên hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới. Cùng với các gói hỗ trợ an sinh xã hội của Nhà nước, các địa phương đã triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế, kích cầu du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, theo dự báo của Cục Thống kê, kinh tế trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2020 không thể phục hồi nhanh như những năm trước khi chưa xảy ra dịch bệnh.

Để phục hồi nền kinh tế, mục tiêu tỉnh đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020 là tập trung ưu tiên các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu đó là: Phòng chống dịch hiệu quả; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: Tiếp tục ưu tiên cho công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19. TTập trung ưu tiên các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, trong đó triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch,  ưu tiên các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch và các lĩnh vực kinh tế khác; xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới...Thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn và Chương trình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đến các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã,...

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; ưu tiên đầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng đẩy mạnh phát triển sản xuất và các dự án cấp thiết trong nguồn lực có hạn, nhất là đối với đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế và hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Sân gôn Thiên An, Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú)...

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.744 khách