Tìm kiếm tin tức
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư Đồng Nại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 13/10/2019 5:00:PM

Ngày 09/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3054 /QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư Đồng Nại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư Đồng Nại, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

- Tổng diện tích phân lô: 1.840,0 m2 , tổng số lô đất: 09 lô;

- Mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 314/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đồng Nại, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Tên địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc; Địa chỉ: tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện (số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc).

       
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.308
Truy cập hiện tại 1.351 khách