Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản các lô đất tại Khu Phố chợ Lăng Cô (giai đoạn 1), thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc
27/05/2021 11:29:AM

Ngày 26/5/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc đã có Thông báo số 325/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc thông báo lựa chọn đơn vị Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

 Địa chỉ: Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3684889.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất gồm 15 lô đất tại Khu Phố chợ Lăng Cô (giai đoạn 1), thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Mục đích sử dụng đất: đất ở;

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

STT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Hiện trạng đường quy hoạch

Diện tích (m2)

Giá đất cụ thể  (đồng/m2)

Mức giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

1

Lô đất ký hiệu A01

130

83

Đường quy hoạch rộng 33 mét

   110,0

16.000.000

1.760.000.000

2

Lô đất ký hiệu A02

131

83

   110,0

16.000.000

1.760.000.000

3

Lô đất ký hiệu A03

132

83

   110,0

16.000.000

1.760.000.000

4

Lô đất ký hiệu A04

133

83

   110,0

16.000.000

1.760.000.000

5

Lô đất ký hiệu A05

134

83

   110,0

16.000.000

1.760.000.000

6

Lô đất ký hiệu A06

135

83

   110,0

16.000.000

1.760.000.000

7

Lô đất ký hiệu A21

110

83

Đường quy hoạch rộng 12,0 mét

   110,0

12.000.000

1.320.000.000

8

Lô đất ký hiệu A22

111

83

   110,0

12.000.000

1.320.000.000

9

Lô đất ký hiệu A23

112

83

  110,0

12.000.000

1.320.000.000

10

Lô đất ký hiệu A24

113

83

   110,0

12.000.000

1.320.000.000

11

Lô đất ký hiệu A25

114

83

   110,0

12.000.000

1.320.000.000

12

Lô đất ký hiệu A26

115

83

   110,0

12.000.000

1.320.000.000

13

Lô đất ký hiệu A41

103

83

Lô đất có VT tiếp giáp với 02 tuyến đường

   140,2

20.000.000

2.803.600.000

14

Lô đất ký hiệu A42

104

83

Măt tiền đường Nguyễn Văn

     94,7

18.000.000

1.704.960.000

15

Lô đất ký hiệu A43

105

83

     94,2

18.000.000

1.695.240.000

 

Tổng cộng

 

 

1.649,1

 

24.683.800.000

3. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Trong năm 2021.

4. Tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản có đầy đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc quy định, cụ thể :

- Cơ sở vật chất: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảm đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất (Hội trường, bàn ghế, máy chiếu, camera giám sát...).

- Có phương án tổ chức thực hiện đấu giá 15 lô đất này đạt hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động; là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư Pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá; thẻ đấu giá viên, có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản thành công trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá quy định theo thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài Chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

- Lệ phí hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá.

- Đơn vị tổ chức đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư Pháp/ Sở Tư Pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.

- Có Trụ sở chính hoặc Chi nhánh đóng trên địa bán tỉnh Thừa Thiên Huế.

 - Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 30 ngày 02/6/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc. Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc; số 116, đường Lý Thành Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc. Điện thoại liên hệ: 0234.3684889.

Đại diện đơn vị tổ chức đấu giá đến nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu của đơn vị và Chứng minh nhân dân. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá tài sản phải được niêm phong khi nộp hồ sơ đăng ký. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn, các đơn vị không được thông báo kết quả là không được lựa chọn. (Lưu ý: Hồ sơ đăng ký không được lựa chọn Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc sẽ không hoàn trả lại)

Tập tin đính kèm:
       
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.263.931
Truy cập hiện tại 2.211 khách