Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ SÂN GOLF LỘC BÌNH, HUYỆN PHÚ LỘC
13/03/2020 5:38:PM

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và công bố thông tin dự án Sân golf Lộc Bình, huyện Phú Lộc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Dự án được kêu gọi đầu tư nhằm xây dựng sân golf tiêu chuẩn quốc tế 18 lỗ và các khu dịch vụ phụ trợ, nhà câu lạc bộ được kết nối đồng bộ với Khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển thể chất kết hợp dịch vụ vui chơi, thể thao Lộc Bình nhằm phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Lộc nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện tại khu đất thuộc địa giới hành chính xã Lộc Bình và xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích khoảng 80 ha và tổng mức đầu tư dự án tối thiểu 550 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất). Khu đất dự án nằm sát bờ biển, thuận lợi cho việc xây dựng một sân golf đẳng cấp tại khu vực cùng các thiết chế khác đi kèm, giao thông đối ngoại thuận lợi, dễ kết nối với tuyến Quốc lộ 49B ra quốc lộ 1A. Ngoài ra, khu đất cách Cảng Chân Mây khoảng 25km, cách sân bay Quốc tế Phú Bài khoảng 50km và cách Trung tâm thành phố Huế khoảng 65km. Được biết, khu vực nghiên cứu của dự án chủ yếu là rừng sản xuất, đất mặt nước chuyên dùng và các loại đất khác.

Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký, thực hiện thủ tục trình Thủ tướng cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định hiện hành. Hình thức đầu tư: Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.

 

THÔNG TIN DỰ ÁN 

1. Dự án: Sân golf Lộc Bình, huyện Phú Lộc.

2. Địa điểm: Khu đất thuộc địa giới hành chính xã Lộc Bình và xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới dự án tiếp giáp dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình.

3. Diện tích: khoảng 80 ha.

Vị trí khu đất nghiên cứu

Ranh giới khu đất nghiên cứu

 

4. Hiện trạng: Khu vực nghiên cứu của dự án chủ yếu là rừng sản xuất, đất mặt nước chuyên dùng và các loại đất khác.

5. Khái toán chi phí thuê đất sơ bộ và chi phí bồi thường, GPMB:

- Chi phí bồi thường, GPMB (dự kiến): khoảng 160,5 tỷ đồng.

- Đơn giá thuê đất (dự kiến):

+ Khoảng 820.000.000 đồng (trả tiền hàng năm).

+ Khoảng 37.300.000.000 đồng (trả tiền 50 năm).

6. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng sân golf tiêu chuẩn quốc tế 18 lỗ và các khu dịch vụ phụ trợ, nhà câu lạc bộ được kết nối đồng bộ với Khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển thể chất kết hợp dịch vụ vui chơi, thể thao Lộc Bình nhằm phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Lộc nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

7. Sự thuận lợi của khu đất dự án:

- Khu đất nằm sát bờ biển, thuận lợi cho việc xây dựng một sân golf đẳng cấp tại khu vực cùng các thiết chế khác đi kèm.

- Khu đất có giao thông đối ngoại thuận lợi, dễ kết nối với tuyến Quốc lộ 49B ra quốc lộ 1A. Ngoài ra, khu đất cách Cảng Chân Mây khoảng 25km, cách sân bay Quốc tế Phú Bài khoảng 50km và cách Trung tâm thành phố Huế khoảng 65km.

8. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký, thực hiện thủ tục trình Thủ tướng cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định hiện hành.

9. Hình thức đầu tư: Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.

10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Ngoài các điều kiện, quy định chung về điều kiện đăng ký nghiên cứu, đầu tư phù hợp với các quy định hiện hành, nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu, đầu tư dự án phải đảm bảo các tiêu chí như sau:

10.1. Quy mô, tính chất dự án: Xây dựng Khu sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế cùng các thiết chế đi kèm như sau:

- Khu sân golf: gồm công trình nhà câu lạc bộ (club house), công trình phụ trợ, đất xây dựng khoảng 18 hố golf, đất bãi đỗ xe, một phần đất giao thông dành cho đường xe điện di chuyển.

- Khu hạ tầng kỹ thuật sân golf và đất giao thông.

10.2. Tổng mức đầu tư dự án: tối thiểu 550 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất).

10.3. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 03 năm kể từ khi được thuê đất.

10.4. Thời hạn thuê đất: 50 năm.

10.5. Hình thức nộp tiền thuê đất: hàng năm/một lần.

10.6. Về năng lực tài chính của nhà đầu tư:

10.6.1. Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa được sử dụng để chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy định.

- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán đối với nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập).

- Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

- Đối với Nhà đầu tư là doanh nghiệp ngoài địa phương: sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa dự án vào hoạt động, khuyến khích Nhà đầu tư thành lập Chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với địa phương.

10.6.2 Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất): Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án; vốn thuộc sở hữu của mình chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo.

- Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

* Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: không áp dụng. 

10.7. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án sau khi triển khai sẽ đem lại một số kết quả tích cực như sau:

- Xây dựng Khu dịch vụ sân golf kết hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững, tạo ra các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng phù hợp với nhu cầu xã hội trong một môi trường phát triển bền vững theo chủ trương của tỉnh.

- Về vấn đề tạo công ăn việc làm, dự án này có thể tạo ra việc làm cho khoảng 300 lao động trong thời gian hoàn thành giai đoạn xây dựng. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sẽ thu hút khoảng 200 lao động thường xuyên phục vụ vận hành, tổ chức hoạt động kinh doanh đem lại nguồn ngân sách cho địa phương.

- Dự án phải đem lại hiệu quả kinh tế bằng việc chứng mính tính khả thi của dự án, đồng thời ngoài việc tính toán hiệu quả sử dụng đất, sử dụng công nghệ tiên tiến, dự án phải đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt việc xả thải ra môi trường nước đầm và biển phải được đảm bảo hàng đầu tránh ô nhiễm cho khu vực dự án cũng như các vùng lân cận.

10.8. Năng lực, kinh nghiệm đầu tư:

- Doanh nghiệp đã hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng tối thiểu 01 dự án du lịch-dịch vụ, thương mại hoặc bất động sản hoặc đầu tư, kinh doanh sân golf và các thiết chế đi kèm có tổng mức đầu tư tối thiểu 550 tỷ đồng.

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương (dưới 01 năm) để thực hiện dự án, yêu cầu: Có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên góp vốn hoặc nhóm thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc có chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên đáp ứng đồng thời yêu cầu:

+ Đã đầu tư hoàn thành hoặc đang triển khai đầu tư tối thiểu 01 dự án du lịch-dịch vụ, thương mại hoặc bất động sản hoặc đầu tư, kinh doanh sân golf và các thiết chế đi kèm có tổng mức đầu tư tối thiểu 550 tỷ đồng.

+ Sở hữu phần vốn góp chiếm tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án.

10.9. Năng lực quản lý, vận hành, khai thác dự án: Nhà đầu tư có văn bản cam kết với UBND tỉnh hợp tác với đối tác quản lý, vận hành sân golf, khách sạn có thương hiệu cao cấp của Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới (do các tổ chức quốc tế uy tín bình chọn trong 02 năm gần nhất) để quản lý, vận hành dự án. Hợp đồng thuê quản lý, vận hành sân golf, khách sạn phải được ký trước khi khởi công xây dựng.

10.10. Điều kiện không vi phạm pháp luật đất đai: Nhà đầu tư thực hiện dự án không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp nhà đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

10.11. Điều kiện khác: Đề nghị chủ đầu tư có phương án thuê đơn vị tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm, năng lực trong việc tư vấn thiết kế và xây dựng các sân golf với quy mô tương tự hoặc lớn hơn để nâng cao hiệu quả trong việc khai thác giá trị khu đất.

11. Quy hoạch:

- Dự án sân golf tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc đã được bổ sung vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 tại Công văn số 2444/BKHĐT-KTDV ngày 17/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Theo Quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Chính phủ phê duyệt Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06/6/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế, đất sân golf tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc là 80 ha.

- Dự án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối của UBND huyện Phú Lộc tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 13/4/2019.

- Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 29/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 29/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Theo Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sử dụng đất khu vực nghiên cứu là đất thương mại dịch vụ.

- Các chỉ tiêu quy hoạch chính như sau:

+ Mật độ xây dựng gộp: ≤ 5%.

+ Tầng cao công trình: Nhà câu lạc bộ, Nhà công vụ: ≤ 3 tầng; Công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật: ≤ 2 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng: Nhà câu lạc bộ, Nhà công vụ: Lùi ≥ 6m; Công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật: Lùi ≥ 3m.

12. Thông tin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế
Số điện thoại: 0234.3855501 - 0234.3938825 - 0234.3938824
Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn

H. Sơn
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.263.755
Truy cập hiện tại 2.058 khách