Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Định hướng công tác tuyên truyền tháng 02/2024
01/02/2024 8:36:AM
Ngày 31/01/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Công văn 142-CV/BTGHU về việc định hướng tuyên truyền tháng 02/2024. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền trong tháng 02/2024 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 15/01 đến 18/01/2024. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025; có 02 điều có hiệu lực thi hành từ 01/4/2024); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) - những văn bản luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện thể chế phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới. Chú ý tuyên truyền làm rõ những điểm mới trong Luật Đất đai được sửa đổi, làm rõ hơn nghĩa vụ và quyền lợi của các chủ thể sử dụng đất, nâng cao tính minh bạch, công khai trong quản lý, sử dụng đất nhằm phát huy nguồn lực đặc biệt quan trọng để phát triển đất nước.

2. Tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại lớn của nước ta diễn ra trong tháng 01/2024: Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Cộng hòa Hungary và Cộng hòa Romania từ 16/01 đến 23/01/2024 theo lời mời của Chủ tịch WEF và Thủ tướng các nước bạn...

3. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn theo Kế hoạch 124-KH/HU, ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tập trung tuyên truyền không khí đón chào năm mới 2024 và công tác chuẩn bị, chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; không khí tổ chức lễ hội, trò chơi dân gian trong những ngày đầu năm ở các địa phương...

4. Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2024) (theo Công văn 588-CV/HU, ngày 30/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn).

5. Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024), trong đó tập trung nêu bật những kết quả, thành tích mà ngành y tế tỉnh đạt được trong những năm vừa qua; những dấu ấn trong lộ trình xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030 theo Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy; tinh thần cống hiến, hy sinh, vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tỉnh nhà; phát huy truyền thống "lương y như từ mẫu" trong ngành y tế...

6. Tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh:

- Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí";

- Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc";

- Chỉ thị 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về "Công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông";

- Quyết định 139-QĐ/TW, ngày 04/01/2024 của Bộ Chính trị về việc ban hành "Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư"

- Kết luận 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";

- Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ về "Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024";

- Quyết định 1745/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"

- Quyết định 21/QĐ-TTg, ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050";

- Quyết định 89/QĐ-TTg, ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

- Chỉ thị 32/CT-TTg, ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về "Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông";

- Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước";

- Thông tư 24/2023/TT-BGDĐT, ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Quy định về đánh giá, công nhận "đơn vị học tập" cấp huyện, cấp tỉnh";

- Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT, ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Quy định về đánh giá, công nhận "cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh";

- Kế hoạch 158-KH/TU, ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025)";

- Kế hoạch 161-KH/TU, ngày 11/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024";

- Kế hoạch 162-KH/TU, ngày 23/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025);

- Quyết định 1538-QĐ/TU, ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh";

- Công văn 3135-CV/TU, ngày 16/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về việc "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng".

7. Tiếp tục tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của đất nước, tỉnh, huyện và các địa phương, đơn vị.

8. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phi Trần
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.910
Truy cập hiện tại 2.104 khách