Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tổ chức “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” năm 2024
05/02/2024 5:37:PM
Ngày 02/02/2024, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện Phú Lộc trong công tác tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024) và đón Xuân Giáp Thìn 2024, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết và xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Yêu cầu đặt ra đó là: 100% các xã, thị trấn khu vực biên giới biển trên địa bàn huyện Phú Lộc tổ chức; tạo không khí thi đua sổi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung gồm các nội dung chính như sau:

1. Công tác tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); vai trò của các tầng lớp Nhân dân trong bảo vệ biên giới, biển, đảo; kết quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ở khu vực biên giới biển…

b) Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tuyên truyền lưu động; băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích; giao lưu văn hóa văn nghệ...

2. Triển khai thực hiện các hoạt động ở cộng đồng

a) Triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng và bàn giao nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình thương”, các công trình dân sinh, trao học bổng, tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

b) Vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc, tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư xanh - sạch - sáng.

3. Khen thưởng tại “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

a) Đối tượng: Là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và trong tổ chức thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023.

b) Tiêu chuẩn: Có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và trong tổ chức thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023. Không bị thi hành kỷ luật trong năm 2023.

c) Khen thưởng

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023. Chỉ tiêu 06 tập thể và 06 cá nhân (Mỗi xã, thị trấn đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân).

- Giấy khen cấp xã, thị trấn: Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và trong tổ chức thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023.

4. Tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

a) Hình thức tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”: Tổ chức phạm vi toàn xã, thị trấn biên giới biển thuộc huyện Phú lộc, do đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn chủ trì.

b) Thời gian tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”: Tập trung từ ngày 22/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024. UBND huyện Phụ Lộc chọn UBND xã Lộc Vĩnh làm điểm trước (hoàn thành trước ngày 25/02/2024), sau đó các xã, thị trấn còn lại tổ chức.

d) Địa điểm tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”: Hội trường UBND xã, thị trấn; sân vận động; nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố...

đ) Hình thức trang trí “Ngày hội Biên phòng toàn dân”: Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các khu vực công cộng, trục đường trung tâm xã, thị trấn; trên tuyến đường đến nơi tổ chức Ngày hội.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.426
Truy cập hiện tại 1.962 khách