Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
05/02/2024 5:37:PM
Ngày 02/02/2024, UBND huyện đã ban hành Công văn số 535/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, nhằm chủ động trong việc phòng ngừa, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người nghiện, người quản lý sau cai nghiện và đảm bảo hiệu quả quản lý đối với hoạt động của dây họ trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu Công an huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

a) Đối với người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo, có việc làm, bảo hiểm xã hội:

- Căn cứ danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo, có việc làm, bảo hiểm xã hội chỉ đạo chú trọng thực hiện chính sách về an sinh xã hội với mục tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó, thực hiện công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo không phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật trong diện đối tượng này.

- Chỉ đạo và điều phối sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, ban điều hành thôn, tổ dân phố với Công an các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện, đối tượng loạn thần, “ngáo đá” và đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” tại địa phương để lập hồ sơ, quản lý theo quy định của pháp luật, phân công cụ thể cho các tổ chức, cá nhân theo dõi và hỗ trợ, chăm sóc hòa nhập cộng đồng thông qua các Mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện tại địa phương.

b) Đối với các dây họ

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường để quản lý các dây họ trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh từ các họ, hụi, biêu, phường. Góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” tại địa phương.

- Tổng hợp tình hình, diễn biến quan hệ về họ ở địa phương khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, thống kê thông tin về họ theo quy định và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về họ với cơ quan công an có thẩm quyền.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Thực hiện các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: dạy nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện.

b) Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng, tổ chức quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; thực hiện chuyên đề xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

3. Công an huyện

a) Trên cơ sở danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo, có việc làm, bảo hiểm xã hội để chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chính sách về an sinh xã hội; lập hồ sơ quản lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

b) Phát huy vai trò tham mưu trong thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường để quản lý các dây họ trên địa bàn.

c) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ khác nhau, trong đó, chú ý tổ chức tuần tra bằng nhiều hình thức, tập trung các địa bàn đã được rà soát; đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người quản lý, người có trách nhiệm, lực lượng bảo vệ về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội và cách nhận diện, phát hiện, phòng ngừa đối với các loại tội phạm gắn với từng địa bàn cụ thể.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.271
Truy cập hiện tại 1.919 khách