Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện
05/02/2024 5:37:PM
Ngày 24/01/2024, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (được sửa đổi, bổ sung năm 2019); Nghị định số 137/2020/NĐ-CP  ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành làm chuyển biến nhận thức của Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội; không để tội phạm sử dụng gây án và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra, nhất là tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn huyện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phạm tội vi phạm pháp luật về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên không gian mạng và ngoài xã hội từ xa, từ sớm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Nhiệm vụ trọng tâm gồm: 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

- Nâng cao công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, về lĩnh vực bưu chính, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên không gian mạng, qua dịch vụ bưu chính.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tổ chức rà soát, thống kê, kiểm tra công tác bảo quản, bảo vệ theo quy định kho chứa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và kho, nơi cất giữ, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là vật chứng vụ án, vụ việc hoặc đã được thu hồi; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là hành vi làm mất vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ không đúng mục đích.

Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ đánh giá tình hình, kết quả triển khai để kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.125
Truy cập hiện tại 1.870 khách