Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quyết định miễn, tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2024
17/11/2023 4:22:PM
Ngày 14/11/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết điịnh số 3953/QĐ-UBND về việc miễn, tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện quyết định miễn thi hành nghĩa vụ quân sự cho 09 công dân nam và tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự cho 3340 công dân nam thuộc các xã, thị trấn năm 2024 (có phụ lục kèm theo).

Giao trách nhiệm UBND các xã, thị trấn công bố công khai danh sách tạm hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự cho các công dân nam nằm trong diện tạm hoãn, miễn để nhân dân ở địa phương được biết. Thời gian niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn là 20 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.197.422
Truy cập hiện tại 155 khách