Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện (DDCI) năm 2023
20/06/2023 10:37:AM

Ngày 09/6/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện (DDCI) năm 2023; theo đó, UBND huyện đã phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thúc đẩy phát triển đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo; nâng cao vị thứ xếp hạng DDCI của huyện, phấn đấu năm 2023 nằm trong Top 5 khối huyện, thị xã, thành phố với tổng số điểm >70 điểm. Trong đó, lưu ý một số nội dung: 

1. Tập trung xây dựng triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện trong thời gian đến theo 03 nhóm chính: truyền thông, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp (bao đồm các sản phẩm truyền thống chủ lực tại địa phương và sản phẩm du lịch).

2. Tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, tăng cường và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất, kinh doanh.

3. Tăng cường đề xuất tổ chức các buổi đối thoại theo từng chuyên đề để nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nhất là trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp, đất đai, xúc tiến đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phát triển dịch vụ, du lịch.

4. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là sản phẩm OCOP nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung - cầu; hỗ trợ các chủ thể kinh tế sử dụng các sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến, bán hàng tương tác trực tiếp.

5. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên 03 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhân dân.

6. Xây dựng các giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin, quản lý và kiểm soát các bài viết, thông tin, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật mới, cơ chế, chính sách về ưu đãi, thu hút đầu tư và cơ chế, chính sách khác liên quan đến doanh nghiệp trên Thông tin điện tử huyện và các nền tảng mạng xã hội của huyện.

7. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.983.019
Truy cập hiện tại 756 khách