Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về các lĩnh vực của công tác Tư pháp – Hộ tịch năm 2023
16/06/2023 4:26:PM
Ngày 29/5/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về các lĩnh vực của công tác Tư pháp – Hộ tịch năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, nội dung trái pháp luật đối với lĩnh vực xây dựng và ban hành văn bản QPPL; phổ biến, giáo dục pháp luật; hộ tịch; chứng thực; hòa giải ở cơ sở.  Hướng dẫn xử lý và khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của các lĩnh vực tư pháp – hộ tịch trên địa bàn huyện.

Yêu cầu đặt ra đó là: Công tác kiểm tra phải bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Không được lợi dụng việc kiểm tra vì mục đích vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về lĩnh vực tư pháp – hộ tịch của các địa phương.

Lĩnh vực kiểm tra: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức QPPL của HĐND, UBND xã, thị trấn; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác Hòa giải ở cơ sở

Đơn vị được kiểm tra: UBND các xã: Lộc Hòa, Xuân Lộc, Lộc Sơn, Lộc An, Lộc Trì, Lộc Vĩnh, Vinh Mỹ, Vinh Hiền và thị trấn Lăng Cô.

Phương thức kiểm tra: Trên cơ sở nội dung báo cáo của đơn vị được kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra toàn diện hồ sơ, tài liệu lưu trữ của từng lĩnh vực có liên quan đến công tác tư pháp – hộ tịch.

Thời điểm kiểm tra tính từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2023.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý III/2023./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.983.019
Truy cập hiện tại 771 khách