Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
11/11/2022 10:26:AM
Ngày 08/11/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 4943/UBND-YT về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, hoàn thành sớm nhất việc tiêm các mũi vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ, Bộ Y tế và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh tồn đọng, hết hạn vắc xin.

Chỉ đạo tổ COVID cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, gửi giấy mời và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch; tiếp tục tổ chức công tác tiêm chủng cố định và lưu động tại các trường học, khu công nghiệp, các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp để đảm bảo mục tiêu đề ra.

Chỉ đạo các trường học đóng trên địa bàn phối hợp với Trạm Y tế địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh các cấp học; tiếp tục truyền thông về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, vận động phụ huynh cho con, em tham gia tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại, vận động người dân đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm chủng đúng lịch, thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian triển khai tiêm chủng để người dân nắm thông tin và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.

Yêu cầu Trung tâm Y tế tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đối với các địa phương không đảm bảo tiến độ và có nguy cơ tồn đọng, hết hạn vắc xin. Theo dõi và bám sát tình hình tiêm chủng để đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT trên địa bàn, Trung tâm GDNN-GDTX, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tiêm chủng cho học sinh trên địa bàn. Chỉ đạo Khoa Kiểm soát bệnh tật và Y tế công cộng phối hợp với cán bộ đầu mối tại các công ty, doanh nghiệp tại các Khu Kinh tế, công nghiệp huyện để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin đảm bảo hoạt động sản xuất trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Chỉ đạo các Trạm Y tế lập kế hoạch triển khai và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức công tác tiêm chủng hợp lý, đưa vắc xin đến gần với người dân.

Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên và các Trường THPT trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành sớm nhất việc tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh và giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục; chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, Trạm Y tế để tổ chức tiêm chủng ngay cho học sinh, đảm bảo vắc xin được sử dụng hiệu quả, an toàn và khoa học, tránh tình trạng lãng phí vắc xin. Tăng cường công tác tuyên truyền lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, vận động phụ huynh đưa con em đến tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch; đặc biệt quan tâm đến các em học sinh mắc bệnh lý nền, béo phì,… để phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện phương án tiêm chủng đảm bảo an toàn cho học sinh.

Yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và tích cực tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Yêu cầu Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đảm bảo hoàn thành tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục rà soát người làm việc trong các lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, chợ,… để đẩy mạnh tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng đến hạn tiêm chủng. Liên hệ với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn  để phối hợp triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người đến hạn tiêm chủng.

Đề nghị các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tiếp tục rà soát công nhân, người lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp tại các khu kinh tế, công nghiệp huyện chưa tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4). Cử cán bộ y tế của các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp chủ động liên hệ và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân và người lao động tại các đơn vị.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.801
Truy cập hiện tại 2.559 khách