Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc
18/10/2022 6:05:PM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Thực hiện Công văn số 10697/UBND-NV ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND huyện Phú Lộc đăng tải tài liệu (Đề án thành lập thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc; Bản tóm tắt Đề án) để phục vụ việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.227
Truy cập hiện tại 2.327 khách