Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
03/08/2022 8:22:AM
Ngày 29/7/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước, địa phương.

Qua tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gồm các nội dung cơ bản sau:

- Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm 2022); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ  công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

- Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phạm vi tổ chức hoạt động: các xã, thị trấn và ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Thời gian tổ chức: Tập trung từ nay đến 19/8/2022.

UBND huyện đề nghị Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn phối hợp, tham mưu cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời lựa chọn ít nhất 02 đơn vị làm điểm của huyện để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.174
Truy cập hiện tại 3.993 khách