Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
13/07/2022 3:23:PM
Ngày 05/7/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2471/UBND-NC về giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Theo đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tài liệu được thiết kế dưới định dạng văn bản số và 10 videos ngắn gọn, đăng tải trên môi trường mạng tại địa chỉ website: https://treemvagioi.edu.vn. Đây là chương trình học tập trực tuyến đầu tiên do Bộ Tư pháp xây dựng, mở ra cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, học tập, tham khảo không giới hạn đối với các cán bộ, công chức, viên chức và tất cả các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tìm hiểu hoặc quan tâm đến vấn đề giới và lồng ghép giới.

Với những ý nghĩa nêu trên, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn:

1. Quan tâm, phổ biến, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dành thời gian nghiên cứu Tài liệu nêu trên.

2. Thực hiện đăng tải, tuyên truyền về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương và bằng các hình thức phù hợp khác nhằm cung cấp kịp thời yêu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân liên quan đến vấn đề giới và lồng ghép giới.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, địa phương quan tâm triển khai thực hiện./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.006
Truy cập hiện tại 3.940 khách