Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
13/07/2022 3:23:PM
Ngày 07/7/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2497/UBND-TP về xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, để thực hiện các nhiệm vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 được xác định theo Kế hoạch số 5926/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện; nhằm kịp thời xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

- Kịp thời phát hiện các văn bản QPPL về xử lý vi phạm hành chính có nội dung không thống nhất, đồng bộ, không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; tổng hợp và kiến nghị hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phát hiện, lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản QPPL về xử lý vi phạm hành chính chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp để kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản QPPL; thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.447
Truy cập hiện tại 4.051 khách