Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Công tác định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022
16/06/2022 4:14:PM
Ngày 30/5/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành văn bản số 78-CV/BTGHU về việc định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022. Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/HU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 và Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2022 như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (các địa phương, đơn vị khai thác, sử dụng Đề cương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân).

2. Tuyên truyền kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ từ ngày 11/5 đến 17/5/2022 với các hoạt động: dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp quốc. Đây là chuyến thăm góp phần xây dựng sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, thực chất, hiệu quả; cụ thể hóa đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, khẳng định tính độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đưa quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu trên cơ sở vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

3. Tuyên truyền về Festival Huế năm 2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, diễn ra từ ngày 25 - 30/6/2022. Tuyên truyền về hội thảo khoa học "Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính  trị" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào cuối tháng 6/2022. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi bút ký với chủ đề “Di sản, văn hóa và con người Thừa Thiên Huế” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức từ tháng 3/2022 đến 15/10/2022.

4. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, gồm: Kết luận 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kết luận 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ. Quan tâm tuyên truyền các nội dung vừa được Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 thông qua, gồm: Nghị quyết 17-NQ/TU, ngày 13/5/2022 về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận 445-KL/TU, ngày 13/5/2022 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 12-CTr/TU, ngày 13/5/2022 về thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV, diễn ra từ ngày 23/5-16/6/2022 (sau khi có hướng dẫn của cấp trên).

6. Tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm trong tháng 6 năm 2022: kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022), kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022); 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022); 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022); kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2022).

7. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em" (căn cứ theo Kế hoạch 132/KH-UBND, ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện). Chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước trong mùa hè (đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 16/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em).

8. Tuyên truyền về Ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

9. Tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giải thích đầy đủ, khách quan, khoa học về việc triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi.

10. Tuyên truyền về những kết quả nổi bật của huyện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tháng 5/2022 và những định hướng lớn trong tháng 6/2022.

11. Tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 53-KH/HU, ngày 10/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

12. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy

Căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng các nội dung tuyên truyền sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý các nội dung xấu, quan điểm chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin cơ sở.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện: Xây dựng các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 6 năm 2022 theo định hướng tuyên truyền đã đề ra.

Trên đây là một số nội dung định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.

Lê Bé
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.263.707
Truy cập hiện tại 2.053 khách