Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 29, đợt 30 và đợt 31 trên địa bàn huyện
14/06/2022 9:17:AM
Ngày 09/6/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 29, đợt 30 và đợt 31 trên địa bàn huyện

Theo đó, đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 các đợt này là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1 hoặc đã đủ thời gian tiêm mũi 2; trẻ em từ 12 đến 17 tuổi chưa tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi); người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm đủ liều cơ bản, bổ sung (3 mũi đối với Vero cell và 02 mũi với các loại vắc xin khác), nhắc lại lần 1 (mũi 3 sau khi tiêm đủ liều cơ bản) và lần 2 (mũi 4 sau khi tiêm mũi 3).

Thời gian và địa điểm:

STT

Đối tượng

Thời gian

Số lượng vắc xin phân bổ

Địa điểm

Đơn vị phụ trách

Vắc xin sử dụng

1

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

16/6/2022 đến 17/6/2022

2.550

TYT các xã, thị trấn

TYT các xã, thị trấn

Pfizer

2

Người từ 12 tuổi trở lên

13/6/2022 đến 19/6/2022

25.644

TYT các xã, thị trấn

TYT các xã, thị trấn

Pfizer

3

Người từ 12 tuổi trở lên

20/6/2022 đến 28/6/2022

TYT các xã, thị trấn

TYT các xã, thị trấn

Pfizer

 

Phân bổ vắc xin:

 

STT

Đơn vị

Số lượng vắc xin phân bổ cho người từ 12 tuổi trở lên (Liều 0,3ml)

Số lượng vắc xin phân bổ cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (Liều 0,2ml)

1

Lộc Bổn

1.350

200

2

Lộc Sơn

1.350

150

3

Lộc Điền

1.550

200

4

Xuân Lộc

900

100

5

TT Phú Lộc

2.644

150

6

Lộc Trì

1.350

100

7

Lộc Bình

1.200

100

8

Vinh Hiền

1.350

150

9

Giang Hải

1.350

150

10

Lăng Cô

2.650

150

11

Vinh Mỹ

1.000

150

12

Vinh Hưng

1.200

150

13

Lộc Hòa

1.200

150

14

Lộc An

1.200

200

15

Lộc Vĩnh

2.650

150

16

Lộc Tiến

1.350

150

17

Lộc Thủy

1.350

150

Tổng cộng:

25.644

2.550

Hướng dẫn tiêm chủng liều cơ bản và liều nhắc lại

Liều cơ bản:

- Đối với trẻ từ 12-17 tuổi: Tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer/Moderna).

- Đối với người từ 18 tuổi trở lên:

+ Tiêm đủ 02 mũi vắc xin (Astra Zeneca/Pfizer/Moderna).

+ Đối với người suy giảm miễn dịch vừa và nặng đã tiêm 02 mũi vắc xin Astra Zeneca/ Pfizer/Moderna hoặc người đã tiêm 02 mũi vắc xin Vero Cell thì tiếp tục tiêm mũi bổ sung các loại vắc xin phòng COVID-19 mới được xem là hoàn thành liều cơ bản.

Liều nhắc lại:

- Đối với trẻ từ 12 -17 tuổi: Chưa triển khai tiêm liều nhắc lại.

- Đối với người từ 18 tuổi trở lên:

Mũi nhắc lại lần 1:

+ Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản.

+ Khoảng cách: ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

+ Đối với người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Mũi nhắc lại lần 2:

+ Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi nhắc lại lần 1.

+ Khoảng cách: ít nhất 4 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1.

+ Đối với người đã mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 thì hoãn tiêm sau 3 tháng sau khi mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch, UBND huyện giao Trung tâm y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tiêm vắc xin mũi 4 (mũi nhắc lại thứ 2), ưu tiên cho: người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19.

Tập trung triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm; tiếp tục tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn tiêm vắc xin cụ thể cho các mũi tiếp theo, bảo đảm duy trì hiệu quả của vắc xin, nhất là đối với các đối tượng rủi ro cao và trẻ em.

Thực hiện cơ chế tiêm vắc xin linh họat, thường xuyên tại các cơ sở y tế đủ điều kiện; thực hiện tiêm di động tại các nhà máy, khu công nghiệp...

Bảo đảm bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho điểm tiêm. Tăng cường giám sát việc thực hành an toàn tiêm chủng, theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm; hướng dẫn người được tiêm theo dõi sức khoẻ sau tiêm và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất khi cần thiết. Phân công cụ thể các tổ chống sốc tại các điểm tiêm để chủ động công tác chống sốc tại chỗ.

Chủ trì biên tập các nội dung tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm đủ liều, tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19.

Giao UBND các xã, thị trấn chủ trì, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức liên quan phối hợp ngành y tế triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Chỉ đạo rà soát, củng cố lại hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, các Tổ phòng chống dịch cộng đồng và phân công trách nhiệm cụ thể trong việc chỉ đạo, triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tiếp tục rà soát đối tượng, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả và thực hiện hoàn thành trong quý II/2022.

Huy động nhân lực, trang thiết bị và phương tiện tham gia phục vụ công tác hậu cần, an ninh, tổ chức Kế hoạch theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của địa phương để người dân hiểu về lợi ích, hiệu quả và đồng thuận tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ.

Báo cáo hằng ngày kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện của địa phương cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo COVID-19 huyện (qua Trung tâm Y tế).

Nếu địa phương nào không thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch này, để xảy ra dịch bệnh tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện Kế hoạch, lập danh sách và phối hợp tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn (không nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp) để yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải thống kê, cung cấp danh sách công nhân chưa tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1, lần 2 để phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin cho công nhân bảo đảm đủ liều theo quy định của Bộ Y tế. Cân đối, bố trí nguồn kinh phí; thẩm định kinh phí thực hiện các hoạt động tiêm chủng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Hướng dẫn đơn vị thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phối hợp với Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông về kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại của huyện; về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu về lợi ích, hiệu quả và đồng thuận tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi; vận động phụ huynh cho con em tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời và đầy đủ. Chỉ đạo các trường học rà soát, lập danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1 và trẻ từ 12 đến 17 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, đề xuất cơ sở y tế địa phương triển khai tiêm chủng.

Giao các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện: Chịu trách nhiệm rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình chưa tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1), mũi 4 (nhắc lại lần 2) gửi về Trung tâm Y tế huyện để kịp thời triển khai tiêm vắc xin cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ liều theo quy định của Bộ Y tế.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các ngành, cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, vận động các đối tượng tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin COVID-19 tham gia tiêm đúng lịch đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch./.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.112
Truy cập hiện tại 2.351 khách