Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
23/05/2022 3:11:PM
Ngày 17/5/2022 UBND huyện đã ban hành Công văn số 1758/UBND-XD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Để thực hiện hoàn hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, địa phương, các chủ đầu tư thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm thực hiện giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao;

2. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư năm 2022 chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn để sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; chủ đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư năm 2022 chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt đầu tư theo đúng quy định.   

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đẩy nhanh công tác đấu giá quỹ đất để đảm bảo nguồn thanh toán cho các công trình.

4.  Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, rà soát đề xuất điều chuyển vốn các công trình vi phạm Chỉ thị số 4286/CT-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về việc thực hiện đầu tư công năm 2022.

5.  Kho bạc Nhà nước huyện đôn đốc, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn được giao.

6. Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của địa phương, đơn vị mình nếu để bị cắt giảm, mất vốn hoặc giải ngân không đảm bảo kế hoạch được giao.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện./.

Cái Dung
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.114
Truy cập hiện tại 2.348 khách