Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.
23/05/2022 3:13:PM
Ngày 18/5/2022 UBND huyện đã ban hành Công văn số 1772/UBND-NN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

Theo đó; UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động như sau:

1. Mục đích tổ chức phát động và hưởng ứng:

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

2. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ nay đến ngày Môi trường Thế giới 05/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện, các ngày lễ hội của địa phương,…

3. Các hoạt động chính:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình,...), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước; kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình an toàn.

4. Chủ đề và thông điệp:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc đảm bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh.

- Khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững là phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãng phí.

- Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

- Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước.

- Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân.

- Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng.

- Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình.

- Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo đánh giá kết quả hoạt động gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 10/8/2022 để tổng hợp báo cáo các cấp./.

Cái Dung
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.263.757
Truy cập hiện tại 2.058 khách