Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam” trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2022-2025
06/05/2022 3:59:PM
Ngày 05/5/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam” trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2022-2025

Theo đó, phấn đấu 100% cơ quan, công sở trên địa bàn huyện đảm bảo mỹ quan công sở, trong đó chú trọng đến việc bố trí trồng ít nhất 02 cây Mai vàng trong khuôn viên và xây dựng ít nhất được 9 vườn mai ở các xã, thị trấn.

 Một số nội dung cần tập trung thực hiện đảm bảo Kế hoạch đề ra như:

   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng trong các ngành, các cấp, các địa phương nhằm nâng cao nhận thức và vận động sự  tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của các thôn, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể khu vực dân cư trong việc thực hiện phong trào “Mai vàng trước ngõ”, làm đẹp cảnh quan, xây dựng và hình thành lối sống văn minh, bảo vệ môi trường trong cộng đồng và toàn xã hội.

  Rà soát quy hoạch và hiện trạng cây xanh, điểm xanh, công viên… thuộc phạm vi quản lý ngành, địa phương. Nghiên cứu lựa chọn một số tuyến đường điểm phù hợp để làm đường hoa bốn mùa; trong đó ưu tiên các vị trí phù hợp tạo điểm nhấn để trồng Mai vàng Huế.

 Nghiên cứu quy hoạch mỗi xã, thị trấn một vườn mai, trước mắt tập trung ưu tiên các xã, thị trấn có quỹ đất rộng, có nhiều điểm di tích, du lịch như Lộc An, Lộc Hòa, Lộc Trì, Lộc Thủy, Vinh Hưng, thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô. Lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày chủ nhật xanh để trồng Mai vàng tại một số tuyến đường trục chính ở các xã, thị trấn.

  Nghiên cứu trồng cây Mai vàng trên các tuyến đường, cửa ngõ ra vào huyện, công viên, công cộng,… đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của huyện, trong đó tập trung ưu tiên vào các vị trí sau:

Nhà lưu niệm Đại tướng Lê Đức Anh xã Lộc An; Nghĩa trang liệt sỹ huyện, Nhà văn hóa huyện, thị trấn Phú Lộc.

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, đường vào Vườn Quốc gia Bạch Mã (đường Trần Đình Túc).

Các tuyến đường trung tâm các xã, thị trấn.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước, trường học, nhà văn hóa cộng đồng,…

Tại các khu dân cư mới trên địa bàn, cần xây dựng quy hoạch các tuyến đường mai vàng.

 Xây dựng vườn ươm giống thương mại phục vụ hoạt động sản xuất trồng Mai vàng cung ứng cho thị trường.

 Đẩy mạnh triển khai, đánh giá và giới thiệu quảng bá nhân rộng các mô hình về phát triển các tuyến đường mai, vườn mai trên địa bàn huyện để nhân rộng.

            UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch và phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ” trên địa bàn huyện. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch các đường mai, vườn mai, phù hợp với quy hoạch địa phương phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nghiên cứu lựa chọn một số tuyến đường điểm để làm đường hoa bốn mùa; trong đó ưu tiên các vị trí phù hợp tạo điểm nhấn để trồng Mai vàng Huế. Chủ trì và phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các dự án trồng Mai vàng theo kế hoạch của UBND huyện. Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện nghiên cứu tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh hoa mai vàng trên các tuyến đường mai, vườn mai bằng các kênh phương tiện và truyền thông đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện và du khách trong và ngoài nước.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện phương án tạo vườn ươm nhân giống Mai vàng Huế, tiến hành nhân giống, trở thành điểm cung cấp nguồn giống Mai vàng Huế trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện những giải pháp đảm bảo các tuyến đường mai, vườn mai sinh trưởng và phát triển tốt. Căn cứ tình hình thực tế của các địa phương và nội dung Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện mỗi xã, thị trấn tối thiểu một vườn mai. Thành lập Chi hội Mai vàng của huyện.

Giao UBND các xã, thị trấn phân công 01 đồng chí lãnh đạo xã, thị trấn theo dõi, chỉ đạo triển khai kế hoạch tại địa phương. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến từng khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn hưởng ứng phong trào “Mai vàng trước ngõ”.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 50 khách