Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm 2021
14/01/2022 10:21:AM

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông báo số 6144/TB-UBND ngày  31 /12/2021)

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Tháng 01

06/01/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

27/01/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện  

 

Tháng 02

10/02/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

24/02/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 3

10/3/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đề

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

24/3/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 4

14/4/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

28/4/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 5

12/5/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

26/5/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 6

09/6/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

23/6/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đề

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

                                                                                                                                     

Trương Văn Dàng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.585.520
Truy cập hiện tại 7.419 khách