Tìm kiếm tin tức
Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy từ ngày 26/6/2016
 25/06/2020 5:58:PM

Ngày 25/6/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2766/UBND-HC về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5193/UBND-TĐKT ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Từ ngày 26/6/2020, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện phát hành văn bản điện tử có ký số trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành qua Trục liên thông văn bản quốc gia đến các cơ quan hành chính Nhà nước thay thế văn bản giấy. Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy gồm: Quyết định Quy phạm pháp luật của UBND cấp huyện, cấp xã, Quyết định (cá biệt), Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông báo, Thông cáo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Công điện, Giấy ủy quyền, Giấy mời họp, hội nghị, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo. 

2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý văn bản và phát hành văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng. Văn bản điện tử phải đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức được cấp chứng thư số cá nhân hoặc được giao quản lý, sử dụng chứng thư số của đơn vị tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số. Đảm bảo các điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện việc gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử tại cơ quan, địa phương.

3. Giao trách nhiệm Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện khẩn trương triển khai phổ biến, hướng dẫn Nghị định 30/2020/NĐCP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn./.

H. Sơn
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.153.331
Truy cập hiện tại 1.142 khách