Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16/02/2024 9:24:AM
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 02/01/2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.  Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

2. Thủ tục Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận  hồ sơ hợp lệ 

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.  Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC có số thứ tự 03, mục II, Phần I của Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay thế TTHC có số thứ tự 02 của Phụ lục kèm theo Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.713
Truy cập hiện tại 2.039 khách