Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
05/09/2023 4:58:PM
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 1.953 dịch vụ công trực tuyến (bao gồm: 787 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.072 dịch vụ công trực tuyến một phần) và 94 dịch vụ công không xác định là dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Phụ lục danh mục kèm theo Quyết định)

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.983.019
Truy cập hiện tại 761 khách