Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích
05/09/2023 4:59:PM
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, tra kết quả giải quyết qua bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:

- Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Cấp tỉnh: 1392 TTHC.

+ Cấp huyện: 231 TTHC.

+ Cấp xã: 76 TTHC.

(chi tiết theo Phụ lục I kèm Quyết định 1637).

- Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Lĩnh vực Tiếp công dân: 03 TTHC

+ Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng: 01 TTHC

(chi tiết theo Phụ lục II kèm Quyết định 1637 )

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.410.001
Truy cập hiện tại 259 khách