Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả khảo sát, đánh giá quý I năm 2022
22/08/2022 2:36:PM

Ngày 25/3/2022, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 1047/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý I năm 2022, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 2.077 phiếu; Tổng số phiếu thu vào 325 phiếu (có 317 phiếu hợp lệ, 08 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

317

100

-

--

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

285

89,9

32

10,1

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Thanh Tâm

22

100

-

-

-

-

2

Trần Thị Sen

40

100

-

-

-

-

3

Lê Phước Hải

230

91,3

22

8,7

-

-

4

Bạch Văn Toản

03

100

-

-

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

22

100

-

-

-

-

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

35

100

-

-

-

-

3

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

242

96

05

2

05

2

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

05

100

-

-

-

-

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

03

100

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

24

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký cấp lại giấy phép đăng ký hộ kinh doanh

03

100

-

-

-

-

2

Lĩnh vực Hộ tịch

 

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

03

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

06

100

-

-

-

-

 

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tích, xác định lại dân tộc

13

100

-

-

-

-

3

Lĩnh vực Đất đai

 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

18

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

11

100

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

42

93

02

4,5

01

2,2

 

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

36

94,8

01

2,6

01

2,6

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

72

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

05

100

-

-

-

-

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

35

100

-

-

-

-

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

28

100

-

-

-

-

4

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

Chuyển trường đối với học sinh trung

học cơ sở

05

100

-

-

-

-

5

Lĩnh vực Xây dựng

 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

03

100

-

-

-

-

 
Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.197.924
Truy cập hiện tại 238 khách