Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
09/11/2021 9:51:AM
Ngày 02/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về công bố danh mục 05 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

1. Giao khu vực biển (1.009483)

2. Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (1.009484)

3. Trả lại khu vực biển (1.009485)

4. Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển (1.009486)

5. Công nhận khu vực biển (1.009482)

Quyết định này thay thế Quyết định 992/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. /.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.647.974
Truy cập hiện tại 32 khách