Tìm kiếm tin tức
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2020
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.051.540
Truy cập hiện tại 1.497 khách