Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Ngày 09/7/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã có Công văn số 242/TCKH-TS Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn định mức, máy móc thiết bị chuyên dùng.
Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2020
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.263.724
Truy cập hiện tại 2.061 khách