Tìm kiếm tin tức
 
 
 
 

 
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
 

THÔNG TIN DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID - 19
HỆ THỐNG VĂN BẢN
Ngày 24/2/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình...
Ngày cập nhật 08/03/2022

 

 
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.261
Truy cập hiện tại 4.011 khách